Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szala Magdalena
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Podatków Referat Rachunkowości Podatkowej
(Pd-II)
Adres
Chrobrego
Pokój
149
Telefon
32 42 23 210
Faks
32 42 24 124