Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Korus Magdalena
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
URZĄD STANU CYWILNEGO
(USC)
Adres
RYNEK 18
Pokój
4
Telefon
32 42 23 210
Faks
32 42 24 124