Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Mirowska-Żak Monika
Stanowisko
Główny Specjalista
Komórka org.
Wydział Mienia
(M)
Adres
Zamkowa 5
Pokój
28
Telefon
32 43 92 018
Faks
32 42 24 124