Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Mirowska-Żak Monika
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
Wydział Mienia Referat Gospodarki Nieruchomościami
(M-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
008
Telefon
32 43 92 018
Faks
32 42 24 124