Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wieczorek Marek
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Komunikacji Referat Transportu i Komunikacji Zbiorowej
(Km-III)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
254
Telefon
32 43 92 254
Faks
32 42 24 124