Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Sroka Patrycja
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
151
Telefon
32 43 92 191
Faks
32 42 24 124