Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Duda Gabriela
Stanowisko
Zastępca Kierownika USC
Komórka org.
Urząd Stanu Cywilnego
(USC)
Adres
RYNEK 18
Pokój
5
Telefon
32 42 23 210
Faks
32 42 24 124