Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kowalska-Nawrocka Iwona
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych
Komórka org.
Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych Inspektor Ochrony Danych
(IOD)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
14
Telefon
32 439 22 81
Faks
32 42 24 124