Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kowalska-Nawrocka Iwona
Stanowisko
Inspektor Ochrony Danych
Komórka org.
Biuro Inspektora Ochrony Danych
(IOD)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
203
Telefon
32 43 92 203
Faks
32 42 24 124