Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Baj Beata
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH
(SMk)
Adres
Tadeusza Kościuszki
Pokój
19
Telefon
32 43 92 248
Faks
32 42 24 124