Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Chołody Elżbieta
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
304
Telefon
32 43 92 304
Faks
32 42 24 124