Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Pancer Wiktoria
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
306
Telefon
32 43 92 306
Faks
32 42 24 124