Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Krause Wiktoria
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
Wydział Księgowości Referat Dochodów i Windykacji
(Ks-I)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
263
Telefon
32 43 92 346
Faks
32 42 24 124