Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Piechota Sylwia
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU)
Adres
Bolesława Chrobrego 2
Pokój
56
Telefon
32 43 92 056
Faks
32 42 24 124