Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kubisz Monika
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ ROZWOJU Referat Ogólny
(R-I)
Adres
Bolesława Chrobrego
Pokój
2
Faks
32 42 24 124
e-mail