Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Lewandowska Anna
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ EDUKACJI Referat Analiz i Planowania
(E-II)
Adres
Zamkowa
Pokój
5
Telefon
32 43 92 135
Faks
32 42 24 124