Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Fojcik Zyta
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
(GK)
Adres
Rzeczna 8
Pokój
6
Telefon
32 43 92 048
Faks
32 42 24 124