Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Respondek Agnieszka
Stanowisko
Młodszy Referent
Komórka org.
WYDZIAŁ INWESTYCJI Referat Przygotowania Inwestycji
(In-I)
Adres
Zamkowa 5
Pokój
23
Telefon
32 43 92 181
Faks
32 42 24 124