Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Respondek Agnieszka
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Inwestycji Referat Ewidencjonowania, Monitorowania i Rozliczania Inwestycji
(In-III)
Adres
Zamkowa 5
Pokój
23
Telefon
32 43 92 181
Faks
32 42 24 124