Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Przybyłek Marcelina
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU)
Adres
Rzeczna 8
Pokój
110
Telefon
32 43 92 099
Faks
32 42 24 124