Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Jaros Justyna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Gospodarki Komunalnej
(GK)
Adres
Rzeczna
Pokój
8
Telefon
32 43 92 040
Faks
32 42 24 124