Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Musioł Krystyna
Stanowisko
Referent
Komórka org.
Wydział Spraw Mieszkaniowych
(SMk)
Adres
Tadeusza Kościuszki 17
Pokój
19
Telefon
32 4392248
Faks
32 42 24 124