Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Szewczyk-Keller Natalia
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Wydział Spraw Mieszkaniowych
(SMk)
Adres
Tadeusza Kościuszki
Pokój
17
Telefon
32 4392248
Faks
32 42 24 124