Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Bonk Tadeusz
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Edukacji Referat Ogólny
(E-I)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
8
Telefon
32 43 92 132
Faks
32 42 24 124