Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Krakowczyk Aleksandra
Stanowisko
Specjalista
Komórka org.
Wydział Mienia
(M)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
28
Telefon
32 43 92 018
Faks
32 42 24 124