Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Sosna Antoni
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
(Z-I)
Adres
ul. Św. JÓZEFA 4
Pokój
PCZK i 307
Telefon
32 43 92 337
Faks
32 42 24 124