Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Frydrychowicz Aleksandra
Stanowisko
Miejski Konserwator Zabytków
Komórka org.
Wydział Architektury Miejski Konserwator Zabytków
(KZ)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
060
Telefon
32 43 92 060
Faks
32 42 24 124