Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Adamczyk Aneta
Stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komórka org.
Wydział Mienia
(M)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
22
Telefon
32 43 92 277
Faks
32 42 24 124