Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Beracz Joanna
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
Miejska Pracownia Urbanistyczna
(MPU)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
104
Telefon
32 43 92 044
Faks
32 42 24 124