Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Gabriel Lucyna
Stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komórka org.
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI Referat Wydatków i Rozliczeń
(Ks-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
306
Telefon
32 43 92 326
Faks
32 42 24 124