Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kieś Joanna
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Wydział Informatyki Referat Ogólny
(Inf-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 6
Pokój
304
Telefon
32 43 92 390
Faks
32 42 24 124