Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Dykas Robert
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ INFORMATYKI Referat Infrastruktury Teleinformatycznej
(Inf-IV)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 6
Pokój
309
Telefon
32 43 92 298
Faks
32 42 24 124