Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Gołyszny Adam
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Informatyki Referat Infrastruktury Teleinformatycznej
(Inf-IV)
Adres
BOLESŁAWA CHROBREGO 6
Pokój
309
Telefon
32 43 92 272
Faks
32 42 24 124