Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Górecki Grzegorz
Stanowisko
Starszy Poborca
Komórka org.
WYDZIAŁ PODATKÓW Referat Egzekucji Administracyjnej
(Pd-III)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
104
Telefon
32 439 2 044
Faks
32 42 24 124