Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Pająk Kamila
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Uzgodnień i Zarządzania Ruchem
(D-III)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
114
Telefon
32 43 92 114
Faks
32 42 24 124