Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Krasińska Inga
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
URZĄD STANU CYWILNEGO
(USC)
Adres
ul. Rynek 18
Pokój
5
Telefon
32 42 23 210
Faks
32 42 24 124