Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Prefeta-Rduch Katarzyna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Ekologii Referat Geologii i Ochrony Środowiska
(Ek-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
013
Telefon
32 43 92 033
Faks
32 42 24 124