Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Granek Jerzy
Stanowisko
Naczelnik Wydziału
Komórka org.
Wydział Mienia
(M)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
008A
Telefon
32 43 92 028
Faks
32 42 24 124