Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Malczyk Aleksandra
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Eksploatacji Dróg
(D-II)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
115
Telefon
32 43 92 115
Faks
32 42 24 124