Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wilaszek Joanna
Stanowisko
Kierownik Biura
Komórka org.
BIURO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(DG)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
165
Telefon
32 43 92 195
Faks
32 42 24 124