Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Grzenik Urszula
Stanowisko
Zastępca Naczelnika Wydziału
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Budowy Drogi Regionalnej
(D-IV)
Adres
ul. RZECZNA 8
Pokój
105
Telefon
32 43 92 125
Faks
32 42 24 124