Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Wróbel Jerzy
Stanowisko
Główny Specjalista - Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Organizacji Ruchu
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Budowy Drogi Regionalnej
(D-IV)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
105
Telefon
32 43 92 175
Faks
32 42 24 124