Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Czogalik-Kucharska Agnieszka
Stanowisko
Starszy Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ KADR, SZKOLEŃ I PŁAC
(Kd)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
303A
Telefon
32 43 92 343
Faks
32 42 24 124