Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Swadźba Joanna
Stanowisko
Główny Specjalista
Komórka org.
Wydział Mienia Referat Gospodarki Nieruchomościami
(M-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
009
Telefon
32 43 92 009
Faks
32 42 24 124