Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Matlanga-Szopa Agnieszka
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Architektury Referat Planowania Przestrzennego
(Ar-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
061
Telefon
32 43 92 061
Faks
32 42 24 124