Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Obetkon Lucyna
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Księgowości Referat Wydatków i Rozliczeń
(Ks-II)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
306
Telefon
32 43 92 319
Faks
32 42 24 124