Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kacprzyk Mariusz
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Dróg Referat Eksploatacji Dróg
(D-II)
Adres
ul. Rzeczna 8
Pokój
101
Telefon
32 43 92 113
Faks
32 42 24 124