Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Masłowska Dorota
Stanowisko
Dyrektor Centrum
Komórka org.
Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych
(SKZ)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
003
Telefon
32 43 92 003
Faks
32 42 24 124