Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Masłowska Dorota
Stanowisko
Dyrektor Centrum
Komórka org.
Centrum Systemów Kontrolno - Zarządczych
(SKZ-I)
Adres
ul. Zamkowa 5
Pokój
14
Telefon
32 43 92 280
Faks
32 42 24 124