Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Masłowska Dorota
Stanowisko
Kierownik Biura
Komórka org.
Biuro Nadzoru Właścicielskiego
(NW)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
003
Telefon
32 43 92 003
Faks
32 42 24 124