Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Chołuj Jacek
Stanowisko
Główny Specjalista
Komórka org.
Wydział Inwestycji Referat Przygotowania Inwestycji
(In-I)
Adres
ul. ZAMKOWA 5
Pokój
24
Telefon
32 43 92 187
Faks
32 42 24 124