Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kaczmarska Małgorzata
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Informatyki Referat Systemów Informacji Przestrzennej
(Inf-III)
Adres
ul. Bolesława Chrobrego 6
Pokój
308
Telefon
32 43 92 293
Faks
32 42 24 124