Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Lapczyk Piotr
Stanowisko
Kierownik Referatu
Komórka org.
Wydział Podatków Referat Wymiaru Podatków
(Pd-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
155
Telefon
32 43 92 155
Faks
32 42 24 124