Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kowal-Cetnar Barbara
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
WYDZIAŁ SPRAW MIESZKANIOWYCH
(SMk)
Adres
ul. Tadeusza Kościuszki 17
Pokój
18
Telefon
32 43 92 246
Faks
32 42 24 124