Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Kocur Grzegorz
Stanowisko
Podinspektor
Komórka org.
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Referat Ochrony Informacji Niejawnych
(Z-II)
Adres
ul. Chrobrego 2
Pokój
263
Telefon
32 43 92 263
Faks
32 42 24 124