Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Jaroch Sylwia
Stanowisko
Główny Specjalista
Komórka org.
Wydział Polityki Społecznej Referat Organizacji Pozarządowych i Sportu
(PS-I)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
005
Telefon
32 43 92 035
Faks
32 42 24 124