Źródło: System Obiegu Dokumentów.
Nazwisko i imie
Cieślik Maria
Stanowisko
Inspektor
Komórka org.
Wydział Ekologii Referat Ochrony Powietrza
(Ek-III)
Adres
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2
Pokój
13
Telefon
32 43 92 023
Faks
32 42 24 124